Aktuálne výstavy

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

EKOPLAGÁT´17

Kurátorka: Dana Doricová
Vernisáž: 29. júna 2017 o 15.00 hod
Trvanie výstavy: 30.06.2017 - 03.09.2017
Usporiadatelia: Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Malá Fatra Varín, Karpatská iniciatíva pre mokrade
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline
Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR
Mediálni partneri: Žilinský večerník, MY Žilinské noviny

EKOPLAGÁT´17

V Považskej galérii umenia v Žiline sa uskutočňuje štrnásty ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov zameranej na problematiku ochrany prírody a životného prostredia pod názvom EKOPLAGÁT.
Do súťažnej prehliadky sa zapojilo 138 autorov z 21 krajín sveta s počtom 259 plagátov.
Zo zaslaných prác postupuje do súťažnej prehliadky 177 plagátov od 93 autorov z 19 krajín. Víťazné plagáty vyberie medzinárodná porota dňa 28. 6. 2017, výsledky budú vyhlásené na slávnostnej vernisáži v Považskej galérii umenia v Žiline za účasti zainteresovaných organizácií, veľvyslancov zastúpených krajín, rôznych inštitúcií z oblasti umenia, kultúry, samosprávy, škôl a širokej verejnosti.
Zastúpené krajiny: Taiwan, Bielorusko, USA, Čína, Rakúsko, ČR, Poľsko, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, Nemecko, Turecko, SR, Bulharsko, Japonsko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Južná Kórea, Kazachstan
Súťažná prehliadka Ekoplagát vznikla v roku 1978. Súťaž plagátovej tvorby, ktorá prezentuje aktuálne prístupy grafických dizajnérov k tvorbe zameranej na problematiku ochrany prírody a životného prostredia sa koná v trojročných cykloch. V predchádzajúcich trinástich ročníkoch výstav plagátov s ekologickou tematikou mali návštevníci možnosť vzhliadnuť viac ako 2 000 plagátov.
Výstavu finančne podporili Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Karpatská iniciatíva pre mokrade.

 

EKOPLAGÁT ´17 – oznámenie výsledkov

Na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty EKOPLAGÁT ´17 v zložení:
Predseda: Prof. Wladysław Pluta (Poľsko)
Členovia: Doc. Pavol Choma (SR), Mgr. Milan Mazúr (SR), Doc. Jan Rajlich ml.(ČR), Mgr. Dana Doricová (SR)
ktorá zasadala dňa 28. júna 2017 v Považskej galérii umenia v Žiline Vám oznamujeme nasledovné výsledky víťazných autorov a prác:

 

Hlavná cena – CHOJNA Elzbieta, Poľsko
za sériu 3 plagátov: Plastic Garbage, 2015; 1 Cow = 1 Car, 2015; Plant a Tree!, 2015

1. cena – FRASCA Aniello, Švajčiarsko
za plagát: Typography and Nature, 2015

2. cena – FLORIANČIČ Matej, Slovensko
za plagát: Countdown begun, 2017

3. cena – LI Mingliang, Čína
za plagát: Symbiosis, 2015

Čestné uznanie poroty - DREWINSK Lex, Nemecko / Poľsko
za sériu plagátov: Crossing, 2016; Without Title, 2014/15; Providence, 2017; It´s not a Play Boy, 2017

Čestné uznanie poroty - KASPERCZYK Magdalena, Poľsko
za plagát: Scream, 2016

Čestné uznanie poroty - MIŠKOVÁ Adriana, Slovensko
za sériu plagátov: On Mars, 4 pieces, 2017

 

Ceny partnerov:

Cena Karpatskej iniciatívy pre mokrade – NAGYOVÁ Rita, Slovensko
za plagát: Mess less – save the rivers, 2017

Čestné uznanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - SHA Feng, Čína
za plagát: Water & Life, 2015

Čestný diplom Ministerstva životného prostredia SR – FLORIANČIČ Matej, Slovensko
za plagát: Countdown begun, 2017

 

Do 14. ročníka súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT 2017 bolo prihlásených celkovo 138 autorov s 259 plagátmi z 21 krajín Európy, Ázie a Ameriky. Spomedzi všetkých došlých prihlásených prác výberová porota vybrala do súťažnej kolekcie tohoročného Ekoplagátu 177 plagátov od 93 autorov z 19 krajín.
Sprievodnou akciou tohto podujatia bude aj hlasovanie o „naj plagát verejnosti“ v Považskej galérii umenia v Žiline a na internetovej stránke www.npmalafatra.sk. Hlasovanie začne od 30.6.2017 a potrvá až do skončenia výstavy 27.8.2017. Výsledky hlasovania budú zverejnené na stránke www.npmalafatra.sk a na FCB.

 

Hlavná cena – CHOJNA Elzbieta, Poľsko
za sériu 3 plagátov: Plastic Garbage, 2015; 1 Cow = 1 Car, 2015; Plant a Tree!, 2015

Hlavná cena – CHOJNA Elzbieta, Poľsko Hlavná cena – CHOJNA Elzbieta, Poľsko Hlavná cena – CHOJNA Elzbieta, Poľsko

 

1. cena – FRASCA Aniello, Švajčiarsko
za plagát: Typography and Nature, 2015
2. cena – FLORIANČIČ Matej, Slovensko
za plagát: Countdown begun, 2017
3. cena – LI Mingliang, Čína
za plagát: Symbiosis, 2015
1. cena – FRASCA Aniello, Švajčiarsko 2. cena – FLORIANČIČ Matej, Slovensko 3. cena – LI Mingliang, Čína

 

Viac tu: http://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/vysledky-2017/

 

Fotografie z vernisáže a expozície:

EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17

EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17 EKOPLAGÁT´17

 

 

Výstavná sieň - prízemie

 

Prvé múzeum intermédií II. – výber diel zo zbierky PGU v Žiline:

MEDZI INFORMÁCIOU A PAMÄŤOU

 

Autori: Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai
Kurátorka expozície: Mira Sikorová-Putišová
Dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí
Vernisáž: štvrtok 30. marca 2017 o 17.00 hod

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ

 

Fond na podporu umeniaExpozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Diela v expozícii pochádzajú zo zbierky PGU v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj).

 

Prvé múzeum intermédií (PMI) je expozíciou dlhodobého charakteru, ktorá ako jediná na Slovensku predstavuje diela intermediálneho a mediálneho umenia. Pochádzajú zo zbierky PGU v Žiline, budovanej od 90. rokov. Vybrané diela sú nielen príkladmi inštalácií, objektov a rôznych foriem mediálneho umenia od začiatku poslednej dekády 20. storočia až po súčasnosť, ale zároveň dokladajú umelecké stratégie a témy, ktoré sú vo výtvarnom umení po roku 1990 prítomné. Druhé pokračovanie projektu PMI s podtitulom Medzi informáciou a pamäťou predstavuje kolekciu diel, ktoré (okrem vopred definovanej príslušnosti k uvedeným formám), sprostredkúvajú pohľad na fenomén pamäte, ako problematiky výraznejšie zviditeľnenej najmä v umení nového milénia. Je prítomná v dielach s leitmotívom reflexie skúseností z minulosti – ako foriem osobnej pamäte, či naopak podávanej cez optiku kolektívneho videnia. Diela tematizujú i prítomnosť tzv. historickej pamäte, no i riziko jej zlyhávania (realizácie Juraja Bartuzsa a Antona Čierneho), alebo o nej komunikujú cez úzko vymedzený individuálny (telesný) rámec (objekt Ilony Németh).
Informácia, ktorá inak tvorí aj bázu pre vytváranie pamäťových stôp, čím je s pamäťou úzko spätá, zastrešuje skupinu ďalších realizácií vytvárajúcich tematický pandant k predošlým dielam. Charakterizujú ich procesy metaforického i reálneho uchovávania informácie (inštalácia Romana Ondáka), rôzne formy jej prepisov alebo s ňou autori pracujú ako s jednotkou archivovania. Vo viacerých dielach je obsahom informácie i vizuálne umenie samotné, čím sa stáva podnetom pre úvahy o prevádzke umenia, jeho podstate a prenikaní do každodennosti (diela Stana Masára, Petra Rónaia). Diela - akvizície, prezentované v aktuálnej expozícii PMI II boli galériou postupne získavané v rozmedzí rokov 1993 – 2015 najmä vo forme nákupov, no i darov od autorov.

 

PMI II – Satelit
Stano Masár – Portréty inštitúcií (séria ART PLAN)

Súčasťou expozície je projekt PMI II Satelit, ako rozšírená prezentácia autorov z expozície Prvé múzeum intermédií II, ktorý bude obmieňaný v pravidelných cykloch. Jeho cieľom je ešte viac roztvoriť pohľad na tvorbu výtvarníčky/výtvarníka prezentovaného prácou v aktuálnej expozícii. Aktuálny príspevok Stana Masára Portréty inštitúcií (séria ART PLAN), 2017 je sériou malieb ako alúzií/pripodobení navigačných tabuliek z prestížnych múzeí umenia v Európe. Vychádza z línie jeho programu, v ktorej sa zamýšľa nad mechanizmami prezentácie vizuálneho umenia, kde svet, obrazne povedané: „za“ umením, ktoré môžeme bežne vidieť vo výstavných miestnostiach, nie je druhotný, naopak je dôležitou súčasťou tohto komplexu – avšak neviditeľnou a zdanlivo nepodstatnou. Umelec vybrané tabuľky (napríklad Fortsetzung der Austellung – Exhibition continues z Hamburger Banhoff/Staatliche Museen v Berlíne), so zachovaním príslušného typu písma a grafiky, prepisuje do malieb väčších formátov – čím ich situuje do pozície autonómnych umeleckých diel. Zároveň ich prítomnosť v PGU Žilina, umiestnené sú podľa daností jej prístupových a komunikačných priestorov, vytvára osobitú – a najmä umeleckú formu navigácie návštevníka v galérii.

 

Fotografie z vernisáže a expozície:

Foto Milan Veliký Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II.

 

Výstavná sieň - 2. poschodie

 

Stála expozícia Vincenta Hložníka

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

 

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Architekt expozície: Dušan Voštenák
Hudobný program: Suchoňovo kvinteto
Vernisáž: pondelok 8. decembra 2014 o 16.00

Pozvánka na vernisáž výstavy v PDF

Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Josefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a inde. Po štúdiách sa vrátil do rodného Svederníka, neskôr žil a tvoril v Žiline. V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1958 bol menovaný za profesora a stáva sa rektorom, do roku 1972 viedol oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. V „normalizačnom období“ v roku 1972 bol prinútený zo školy odísť. Od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.
V 50. rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení. Hložníková grafická škola zanechala výrazné stopy na brilantnej úrovni súčasnej slovenskej grafiky. Jeho dielo patrí medzi najznámejšie v celom rozsahu a vo všetkých premenách. Hložníkovú tvorbu sprevádzal búrlivý rytmus vývinových premien. Tvorba v oblasti kresby a grafiky je hlboko humanistická a sociálna, je expresívna a dynamická.
Výstava predstavuje výber z kresliarskej a grafickej tvorby autora z obdobia od štyridsiatych rokov až po deväťdesiate roky dvadsiateho storočia, ktoré pochádzajú zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline. Vystavené diela sú výberom z pozostalosti a daru manželky autora Viery Hložníkovej. Reinštalácia predstavuje autora ako bravúrneho kresliara a grafika, a je pripravená k 95. výročiu nedožitých narodenín ako súčasť „Roka Vincenta Hložníka“, vyhláseným Žilinským samosprávnym krajom.

Vincent Hložník: Hlava, 1941

Vincent Hložník: Hlava, 1941

 

Fotografie zo slávnostného otvorenia:

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

Fotografie z expozície:

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

 

Pravda 25.10.2014 : V Žiline vystavia kresby a grafiky Vincenta Hložníka

Pravda 25.10.2014 : "V Žiline vystavia kresby a grafiky Vincenta Hložníka"

 

 

Iné aktivity, oznamy

 

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1 – PGU/2017 (PDF)

 

MAĽUJ #PODLASEBA 2017

Posledná akcia projektu maľuj #podlaseba2017 v Považskej galérií umenia v Žiline, ktorá sa konala 1. júla 2017 v priestore kultúrnej pamiatky - Ciachovne, kde sa prezentovalo 12 výtvarníkov.

MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017

 

 

 

SMERNICA Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (PDF)MAĽUJ #PODLASEBA 2017

 

 

Ciachovňa