Aktuálne výstavy

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

Emilio Isgrò

Autor: Emilio Isgrò
Kurátorka: Laura Monaldi
Koncepcia výstavy v PGU Žilina: Milan Mazúr
Vernisáž: štvrtok 18. mája 2017 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 19.5. – 18.6.2017

Emilio Isgrò

Podujatie sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.

Výstava ponúkne verejnosti široký výber diel Emilia Isgròa, umelca, ktorý od začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia tvoril diela novým a revolučným jazykom. Okrem možnosti po celý mesiac vidieť 50 diel, ktoré tvoria prvú výstavu venovanú tomuto veľkému umelcovi na Slovensku, pri príležitosti jej otvorenia vo štvrtok 18.5. o 17:00 hod. Emilio Isgrò zavíta do Žiliny a bude prítomný na vernisáži, aby sa stretol aj s publikom. Isgrò navštívi Slovensko po svojich významných výstavách uskutočnených v prvej polovici roka 2017 v Londýne a Paríži. Počas svojej kariéry sa umelec štyrikrát zúčastnil Benátskeho bienále (1972, 1978, 1986, 1993) a v roku 1977 získal prvú cenu na Bienále v Sao Paolo v Brazílii. Na Expo 2015 v Miláne jeho monumentálnu mramorovú sochu vysokú 7 metrov videli milióny návštevníkov.
Taliansky veľvyslanec na Slovensku Gabriele Meucci v súvislosti s organizovaním výstavy povedal nasledujúce slová: „Talianske umenie bolo vždy synonymom kreativity a originality, ktoré sú pre našu krajinu charakteristické, pričom Isgrò ako výtvarník, básnik, dramaturg, spisovateľ a režisér je výraznou súčasťou medzinárodnej umeleckej scény. Vďačí za to osobitej tvorbe, ktorej súčasťou sú známe vymazania – prameniace z jeho aktuálneho a výnimočného štýlu vychádzajúceho z prepracovania zmyslu textov, ktoré vedie k novej a intenzívnejšej sile slov. Kreatívny akt Emilia Isgròa nie je zničením textov ani ich cenzúrou, ale zhodnotením jazyka, ktorý sa umelcovým zásahom syntetizuje, redukuje a niekedy transformuje prostredníctvom gest a irónie.”
Milan Mazúr, riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline v úvodnej časti katalógu k výstave píše: „Emilio Isgrò je umelcom, ktorý sa vydal na svoje výnimočné kreatívne dobrodružstvo začiatkom šesťdesiatych rokov, a to jedinečným štýlom, ktorý experimentuje s prelínaním sa literatúry a vizuálneho umenia, rozširujúc hranice oboch spomenutých žánrov. Z vymazávaní často vznikajú slová, ktoré následne zjednotené tvoria nezvyčajné a zábavné vety, akoby v podstate to esenciálne, čo zostáva – po aplikovaní rôznych postupov, vymazávaní, filtrov a podobne.”
Výstavu organizuje Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave a Považská galéria umenia v Žiline v spolupráci s Archívom Carla Palliho v Prate, ktorý zapožičal diela na výstavu a s Talianskym veľvyslanectvom na Slovensku. Diela „Tabuľky” a „Po bombe“ boli zapožičané z významného Museo del Novecento vo Florencii, do zbierky ktorého patria.
Väčšina diel, ktoré sa teraz nachádzajú v Žiline, boli vystavené v rámci rôznych významných centier, ako napr. V Galérii súčasného umenia Luigiho Pecciho v Prate v r. 2008 (Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato), v Taksim Art Gallery v Istanbule v r. 2010 a v Galérii moderného umenia v Ríme v r. 2013 (Galleria di Arte Moderna di Roma).
Výstava je súčasťou festivalu talianskej kultúry na Slovensku Dolce Vitaj.

Vernisáž výstavy za prítomnosti veľvyslanca Talianskej republiky Gabriele Meucciho sa uskutoční vo štvrtok 18. mája 2017 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch na prvom poschodí.

 

Fotografie z vernisáže a expozície:

Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò

Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò Emilio Isgrò

 

 

Výstavná sieň - prízemie

 

Prvé múzeum intermédií II. – výber diel zo zbierky PGU v Žiline:

MEDZI INFORMÁCIOU A PAMÄŤOU

 

Autori: Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai
Kurátorka expozície: Mira Sikorová-Putišová
Dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí
Vernisáž: štvrtok 30. marca 2017 o 17.00 hod

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ

 

Fond na podporu umeniaExpozíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Diela v expozícii pochádzajú zo zbierky PGU v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj).

 

Prvé múzeum intermédií (PMI) je expozíciou dlhodobého charakteru, ktorá ako jediná na Slovensku predstavuje diela intermediálneho a mediálneho umenia. Pochádzajú zo zbierky PGU v Žiline, budovanej od 90. rokov. Vybrané diela sú nielen príkladmi inštalácií, objektov a rôznych foriem mediálneho umenia od začiatku poslednej dekády 20. storočia až po súčasnosť, ale zároveň dokladajú umelecké stratégie a témy, ktoré sú vo výtvarnom umení po roku 1990 prítomné. Druhé pokračovanie projektu PMI s podtitulom Medzi informáciou a pamäťou predstavuje kolekciu diel, ktoré (okrem vopred definovanej príslušnosti k uvedeným formám), sprostredkúvajú pohľad na fenomén pamäte, ako problematiky výraznejšie zviditeľnenej najmä v umení nového milénia. Je prítomná v dielach s leitmotívom reflexie skúseností z minulosti – ako foriem osobnej pamäte, či naopak podávanej cez optiku kolektívneho videnia. Diela tematizujú i prítomnosť tzv. historickej pamäte, no i riziko jej zlyhávania (realizácie Juraja Bartuzsa a Antona Čierneho), alebo o nej komunikujú cez úzko vymedzený individuálny (telesný) rámec (objekt Ilony Németh).
Informácia, ktorá inak tvorí aj bázu pre vytváranie pamäťových stôp, čím je s pamäťou úzko spätá, zastrešuje skupinu ďalších realizácií vytvárajúcich tematický pandant k predošlým dielam. Charakterizujú ich procesy metaforického i reálneho uchovávania informácie (inštalácia Romana Ondáka), rôzne formy jej prepisov alebo s ňou autori pracujú ako s jednotkou archivovania. Vo viacerých dielach je obsahom informácie i vizuálne umenie samotné, čím sa stáva podnetom pre úvahy o prevádzke umenia, jeho podstate a prenikaní do každodennosti (diela Stana Masára, Petra Rónaia). Diela - akvizície, prezentované v aktuálnej expozícii PMI II boli galériou postupne získavané v rozmedzí rokov 1993 – 2015 najmä vo forme nákupov, no i darov od autorov.

 

PMI II – Satelit
Stano Masár – Portréty inštitúcií (séria ART PLAN)

Súčasťou expozície je projekt PMI II Satelit, ako rozšírená prezentácia autorov z expozície Prvé múzeum intermédií II, ktorý bude obmieňaný v pravidelných cykloch. Jeho cieľom je ešte viac roztvoriť pohľad na tvorbu výtvarníčky/výtvarníka prezentovaného prácou v aktuálnej expozícii. Aktuálny príspevok Stana Masára Portréty inštitúcií (séria ART PLAN), 2017 je sériou malieb ako alúzií/pripodobení navigačných tabuliek z prestížnych múzeí umenia v Európe. Vychádza z línie jeho programu, v ktorej sa zamýšľa nad mechanizmami prezentácie vizuálneho umenia, kde svet, obrazne povedané: „za“ umením, ktoré môžeme bežne vidieť vo výstavných miestnostiach, nie je druhotný, naopak je dôležitou súčasťou tohto komplexu – avšak neviditeľnou a zdanlivo nepodstatnou. Umelec vybrané tabuľky (napríklad Fortsetzung der Austellung – Exhibition continues z Hamburger Banhoff/Staatliche Museen v Berlíne), so zachovaním príslušného typu písma a grafiky, prepisuje do malieb väčších formátov – čím ich situuje do pozície autonómnych umeleckých diel. Zároveň ich prítomnosť v PGU Žilina, umiestnené sú podľa daností jej prístupových a komunikačných priestorov, vytvára osobitú – a najmä umeleckú formu navigácie návštevníka v galérii.

 

Fotografie z vernisáže a expozície:

Foto Milan Veliký Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II. Prvé múzeum intermédií II.

 

Výstavná sieň - 2. poschodie

 

Stála expozícia Vincenta Hložníka

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

 

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Architekt expozície: Dušan Voštenák
Hudobný program: Suchoňovo kvinteto
Vernisáž: pondelok 8. decembra 2014 o 16.00

Pozvánka na vernisáž výstavy v PDF

Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Josefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a inde. Po štúdiách sa vrátil do rodného Svederníka, neskôr žil a tvoril v Žiline. V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1958 bol menovaný za profesora a stáva sa rektorom, do roku 1972 viedol oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. V „normalizačnom období“ v roku 1972 bol prinútený zo školy odísť. Od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.
V 50. rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení. Hložníková grafická škola zanechala výrazné stopy na brilantnej úrovni súčasnej slovenskej grafiky. Jeho dielo patrí medzi najznámejšie v celom rozsahu a vo všetkých premenách. Hložníkovú tvorbu sprevádzal búrlivý rytmus vývinových premien. Tvorba v oblasti kresby a grafiky je hlboko humanistická a sociálna, je expresívna a dynamická.
Výstava predstavuje výber z kresliarskej a grafickej tvorby autora z obdobia od štyridsiatych rokov až po deväťdesiate roky dvadsiateho storočia, ktoré pochádzajú zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline. Vystavené diela sú výberom z pozostalosti a daru manželky autora Viery Hložníkovej. Reinštalácia predstavuje autora ako bravúrneho kresliara a grafika, a je pripravená k 95. výročiu nedožitých narodenín ako súčasť „Roka Vincenta Hložníka“, vyhláseným Žilinským samosprávnym krajom.

Vincent Hložník: Hlava, 1941

Vincent Hložník: Hlava, 1941

 

Fotografie zo slávnostného otvorenia:

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

Fotografie z expozície:

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

 

Pravda 25.10.2014 : V Žiline vystavia kresby a grafiky Vincenta Hložníka

Pravda 25.10.2014 : "V Žiline vystavia kresby a grafiky Vincenta Hložníka"

 

 

Iné aktivity, oznamy

 

Noc múzeí a galérií v Považskej galérii umenia v Žiline

20. mája 2017

Expozície Považskej galérie umenia v Žiline
budú v rámci Noci múzeí a galérií otvorené od 9:00 do 22:00 hod.


Stála expozícia Vincenta Hložníka
VINCENT HLOŽNÍK - Kresba a grafika

kurátor: Milan Mazúr
2. poschodie PGU


Stála expozícia Prvé múzeum intermédií II.
MEDZI INFORMÁCIOU A PAMÄŤOU

kurátorka: Mira Sikorová-Putišová
prízemie PGU


Emilio Isgrò
kurátorka: Laura Monaldi

koncepcia výstavy v PGU Žilina: Milan Mazúr
1. poschodie PGU

 

 

MAĽUJ #PODLASEBA 2017

Prvý projekt akcie #malujpodlseba2017 v Považskej galérii umenia v Žiline - Emócia – 20.04.2017, na ktorom sa predstavila umelkýňa Tesa Tarčáková

MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017

 

Druhý projekt akcie #malujpodlseba2017 v Považskej galérii umenia v Žiline - Emócia – 04.05.2017, na ktorom sa predstavil umelec BULBART.

MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017 MAĽUJ #PODLASEBA 2017

 

SMERNICA Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (PDF)

 

 

Ciachovňa

 

Jana Kapelová: NYLONOVÉ SÚVISLOSTI

vernisáž: piatok 28. apríla 2017 o 18:30
trvanie výstavy: 29. 4. - 30. 5. 2017
kurátorka: Eliška Mazalanová
Centrum Ciachovna Arzenal, Štefanikova 2, Žilina
Pozvánka na výstavu (PDF) / Tlačová správa k výstave (PDF)