Archív výstav za rok 2016

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

Potenciál každodennosti

Autori: Anton Čierny a Pavlína Fichta Čierna, Vojtěch Fröhlich, Oto Hudec, Jana Kapelová a Magdaléna Kuchtová, Jaroslav Kyša, Roman Ondák, Janek Rous, Martin Toldy, Zuzana Žabková
Kurátorka výstavy: Eliška Mazalanová
Vernisáž: štvrtok 8. septembra 2016 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: do 9. 10. 2016

Potenciál každodennosti

Súčasťou výstavy bude performatívna prechádzka autora Ota Hudeca s názvom Cesta na Ostrov Pála, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. septembra 2016 so začiatkom o 15.00 v PGU vo výstavných priestoroch na 1. poschodí.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (www.fpu.sk).

Každodennosť? „Niečo, čo je ťažké definovať... V istom zmysle nie je nič jednoduchšie a nič zjavnejšie ako každodenný život. V ďalšom zmysle zas nemôže byť nič povrchnejšieho: je to banalita, triviálnosť, neustále opakovanie. A zas z ďalšieho uhla pohľadu nemôže byť nič viac závažnejšie. Je to existencia a „žitie“, odkrývajúce sa pred nami také, aké je, predtým než ho prepíše špekulatívne myslenie: je to presne to, čo musí byť zmenené a zároveň to, čo sa mení najťažšie zo všetkého.“
(Henri Lefebvre, Critique of Everyday Life, Vol. 2)

Každodennosť. Každodenné bytie a žitie, s jeho ubíjajúcou a odcudzujúcou realitou všedného dňa, práce a rutinných aktivít, ozvláštnených len veľmi zriedkavo, ak vôbec, výnimočným a vzácnym momentom, býva tradične vnímaná ako nevyhnutný a neuniknuteľný kolobeh, ako protiklad snov a ideálov. Namiesto rezignácie a stagnácie, namiesto čakania na vzácne okamihy dočasného prerušenia kolobehu produkcie a spotreby v krátkodobom očakávanom úniku, či namiesto takmer zabudnutej nádeje v lepšiu budúcnosť a príležitosť lepšieho života v lepšej spoločnosti, nám stále zostáva možnosť kritického myslenia. Kritiky, ktorá „znamená bezhraničné dovolávanie sa toho, čo je možné, s cieľom hodnotiť prítomnosť podľa toho, čo bolo dosiahnuté. … No je tiež otázkou určovania možného a potenciálneho...“ . (Henri Lefebvre, Critique of Everyday Life, Vol. 2)

Práve na tento spôsob kritického uvažovania o každodennom živote v súčasnom umení, ktorý však má svoju kontinuitu minimálne od šesťdesiatych rokov, sa chce výstava Potenciál každodennosti zamerať. Do vzájomnej komunikácie sa tu dostávajú práce slovenských a českých autorov mladej a strednej generácie, ktoré sú citlivým uvažovaním a prehodnocovaním žitia a zároveň aktívnym konaním usilujúcim o zmenu postoja. Orientuje sa pritom na performatívne udalosti, na záznamy a dokumentáciu špecifických akcií konaných poväčšine vo verejnom priestore. Toto hľadanie a nachádzanie potenciálneho a možností naskytujúcich sa tu a teraz môže vyjadrovať koncentrovanie sa na esenciu, na intenzívne prežívanie času, na nachádzanie krásy a estetického momentu tam, kde sa bežne neočakáva, či v triviálnych zážitkoch bežne vnímaných ako samozrejmosť. Môže tiež nadobúdať formu aktívneho konania, od taktiky, tak ako ju charakterizoval Michel de Certeau, ako nebadateľné no kreatívne konanie rezistencie voči dominujúcemu a disciplinujúcemu systému a moci. No môže tiež fungovať ako prienik umenia do každodennosti, usilujúc opäť o stotožnenie umenia a života ako prenos umeleckých aktivít do bežného života, či dokonca naopak čisto civilných aktivít do sféry umenia. Výstava tak chce byť tiež výzvou pre návštevníka k prehodnoteniu svojho vlastného uvažovania a každodenného konania.

 

Fotografie z vernisáže a výstavy:

Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti Potenciál každodennosti