Archív výstav za rok 2017

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

KEBABB 17

Autorky/Autori: Matúš Astrab, Leontína Berková, Nikolas Bernáth, Andrea Halčáková, Dominika Kačkošová, Dominika Kolačkovská, Leonard Lelák, Alena Lišková, Adam Majerčík, Peter Maščák, Dušan Prekop, Dominika Šímová, Dominik Turan
Kurátor: Michal Stolárik
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prvom poschodí
Vernisáž: štvrtok 14. septembra 2017 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 14. 9. – 15. 10. 2017

Fond na podporu umeniaVýstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
www.fpu.sk

 

 

KEBABB 17

Bienálny výstavný projekt KEBABB 17 predstavuje selekciu z najvýraznejších semestrálnych prác, ktoré vznikli k letným prieskumom na slovenských vysokých umeleckých školách – konkrétne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Aktuálna podoba projektu KEBABB ideovo vychádza z 90. rokov 20. storočia z výstavných aktivít kurátora a teoretika umenia Radislava Matuštíka. Koncepciu poprieskumých výstav začali od roku 2003 ďalej systematicky rozvíjať kurátorka a kurátori Mira Sikorová-Putišová, Roman Popelár a Richard Gregor. Súčasný ročník je ôsmym pokračovaním.
Výstavu nespája jedna tematická rovina, zohľadňuje niekoľko ideových východísk a tendencií, ktoré sú prítomné v súčasnom vizuálnom umení. Vystavené diela nie sú zahľadené samy do seba, dokážu fungovať a komunikovať svoje koncepcie v medzinárodnom prostredí. Aj napriek tomu, že niektoré práce priamo vychádzajú z autorských skúseností, sú zrozumiteľné aj v cudzom – odosobnenom kontexte. Jednou z výrazných tendencií je zreteľná snaha o vymedzenie vlastného priestoru v súčasnej, často komunikačnej nezrozumiteľnej dobe. Témy ako sú uvedomovanie si seba samého, svojho postavenia tu a teraz, dôraz na samostatnosť, jedinečnosť či snaha odlíšiť sa nie sú prítomné len v súčasnom umení, ale aj v mladej spoločnosti ako takej. Autorom a autorkám zároveň nechýba zmysel pre humor či náznak irónie v kritických intenciách. Prítomná je radosť z experimentovania s tradičnými médiami, materiálmi a hmotou – čoho výsledkom sú často prekvapivé technické zručnosti najmladšej generácie. Tá sa prirodzene nevyhýba ani ťažším spoločenským témam, politickej angažovanosti, kritickému postoju k nespravodlivosti, genderovým či rasovým otázkam.

 

Fotografie z vernisáže a výstavy:

KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17 KEBABB 17