2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976

Archív výstav za rok 2008

Veľká výstavná sieň

Ekoplagát 2008 (Medzinárodné trienále plagátu s tematikou ochrany životného prostredia)

02.10.2008 - 23.11.2008
Kurátorka: Dana Doricová

DOPRAVA 2008 – XVI. bienále Medzinárodnej výstavy fotografie

23.08.2008 - 21.09.2008
Kurátor: Miroslav Pfliegel

Andrej Barčík – spomienková výstava ku nedožitým 80. narodeninám

03.07.2008 - 04.07.2008
Kurátor: Milan Mazúr

Ľudovít Kupkovič – ŽILINČANIA PO 800 ROKOCH

Kurátor: Milan Mazúr
15.05.2008 - 04.07.2008

Patrik Ševčík – P.S.

Kurátorka: Zuzana Ševčíková
15.05.2008 - 22.06.2008

KDE SA STALA CHYBA? (Vizualita vs. Realita)

Kurátorka: Mira Putišová
27.03.2008 - 04.05.2008

Ján Triaška – MEDZISTAV

14.02.2008 - 16.03.2008
Kurátorka výstavy: Mira Putišová
Výstavu podporil:Ultraframe, s.r.g.

SKUPINA MIKULÁŠA GALANDU (1957-2007)

Kurátor: Milan Mazúr
13.12.2007 - 27.01.2008
Vernisáž sa uskutoční 13.12.2008 o 17.00, hudobný hosť Hana Hegerová s klavírnym sprievodom Petra Maláska

 

Malá výstavná sieň

Miro Slovák - Archides

16.10.2008 - 23.11.2008
Kurátor výstavy: Stano Toman

Miroslav Cheben - Sny o zemi a vesmíre

04.09.2008 - 12.10.2008
Kurátor výstavy: Pavol Rusko

Vlado Bača - Z intímneho denníka

21.08.2008 - 31.08.2008

Július Činčár: EX VITAE - DOCUMENTA

26.06.2008 - 19.08.2008
Kurátorka: PhDr. Alena Hejlová

Dorota Kenderová - AFTER 97

Kurátorka: Mira Putišová
22.05.2008 - 22.06.2008

Jozef Geršl: Malé veľké detaily

Kurátor: Milan Mazúr
03.04.2008 - 18.05.2008

Paweł Warchoł – KRESBY

14.02.2008 - 30.03.2008
Kurátor: Milan Mazúr

Barbara KUBÁNIOVÁ - SPOT/SPOD

Kurátorka: Mira Putišová
29.11.2007 - 10.02.2008

 

Výstavy v zahraničí

MALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRES (súčasť cyklu Regards projetés / Premietnuté pohľady)

- výstava slovenského videoumenia

MALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRES
Apollonia – centrum pre európske kultúrne výmeny,
12 rue du Faubourg de Pierre, Štrasburg, Francúzsko
(22.10. – 26.11.2008)
Vernisáž: 22.10.2008 o 18.30
Kurátorka výstavy: Mira Putišová

Zúčastnení autori: Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Anna Daučíková, Eva Filová, KassaBoys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ), Erik Binder, Gabriela Binderová, Peter Meluzin, Miroslav Nicz, Peter Rónai, Jana Želibská
Výstavu podporili: Slovenský inštitút v Paríži, Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku, Ministerstvo kultúry SR

Považská galéria umenia v Žiline v spolupráci s Apolloniou - Centrom pre európske kultúrne výmeny v Štrasburgu pripravila výstavu súčasného slovenského videoumenia Petites Histoires/Malé príbehy. Výstava je súčasťou dlhoročného cyklu Apollonie Regards Projetés/Premietnuté pohľady zameraného na prezentáciu videí z krajín východnej, strednej a južnej Európy, ktorý začal v roku 2001. Doteraz sa v tomto projekte predstavili práce umelcov z krajín ako napríklad: Bulharsko, Macedónsko, Srbsko, Grécko, Poľsko, Rumunsko, ale i z Arménska či Azerbajdžanu.
V slovenskej kolekcii sa nachádzajú vybraní autori s prácami z obdobia medzi rokmi 1996 – 2008, pričom mnohé z videí sú prínosnými pre kontext súčasného slovenského videoumenia. Kolekcia prezentuje dôležité diela najmä od tých autorov, ktorí sa tomuto médiu venujú dlhodobo a výrazne definovali charakter videoumenia na Slovensku v 90. rokoch 20. storočia, ale aj v aktuálnom období. Výber je zostavený z videí od výtvarníkov viacerých generácií, od priekopníkov v tomto žánri až po najmladších. Ambíciou výstavy je poskytnúť pohľad na toto médiu z hľadiska jeho rozličnej typológie, foriem a tvaroslovia. Zároveň výstava cez rozličné autorské prístupy reflektuje tematické bázy aktuálneho slovenského video umenia v ich širokom spektre - problematika rodu a identity, vzťah medzi súkromím a verejným priestorom, problém odlišnosti, subjektivita a status výtvarníka v súčasnej spoločnosti. Videá autorov sú reakciami i na súčasné spoločensko-politické fenomény, najmä negatívne, zaoberajú sa otázkami (kolektívnej) pamäti a času, alebo sa dotýkajú marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Kurátorkou výstavy je Mira Putišová z Považskej galérie umenia v Žiline. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 22. októbra 2008 o 18.30 v priestoroch Apollonie v Štrasburgu a výstava potrvá do 26. novembra 2008. Na organizácii sa podieľa Slovenský inštitút v Paríži a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Francúzsku. Výstava sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

www.apollonia-art-exchanges.com

Vystavené diela:

MALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRESMALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRES
MALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRESMALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRES
MALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRESMALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRES
MALÉ PRÍBEHY / PETITES HISTOIRES

 

 

Iné aktivity

ANKETA DOPRAVA VO FOTOGRAFII:

Cieľom ankety ku výstave DOPRAVA VO FOTOGRAFII je získať informácie o vzťahu mladej generácie ku doprave, ale aj ku súčasnému výtvarnému umeniu. Realizuje sa v spolupráci s Monikou Pramukovou, študentkou 3. ročníka etnológie Univerzity v Brne.

Je určená najmä žiakom druhého stupňa ZŠ a študentom stredných škôl.

Anketový formulár si môžete stiahnuť tu: doprava_anketa.doc a vyplnený zaslať na pgu@post.sk.