2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976

Archív výstav za rok 2013

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

KARÁSEK vs AFRICA

Vernisáž: štvrtok 17. októbra 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 18.10. – 1.12.2013
Koncepcia výstavy: Iveta Ledecká, Milan Mazúr

 

JIŘÍ NAČERADSKÝ v zbierke Ivana Melicherčíka

Vernisáž: štvrtok 5. septembra 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 6. 9. – 6. 10. 2013
Kurátor výstavy: Mgr. Milan Mazúr

 

Flavia Bigi: LET IT GO

Vernisáž: štvrtok 27. júna 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 28.6. – 25.8.2013
Kurátor výstavy: Francesca Napoli

 

KioSK 2013: Video Mapping, Škola svetelného dizajnu

sobota - štvrtok, 20. - 25. 7. 2013

 

Frejm baj frejm

Kurátorka výstavy: Daniela Krajčová
Trvanie výstavy: 27. 6. 2013 - 14. 7. 2013

 

Andrej Barčík

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Vernisáž: štvrtok 25. apríla 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 26.4. – 16.6.2013

 

Gustáv Švábik - Macvejda

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Vernisáž: štvrtok 25. apríla 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 26.4. – 16.6.2013

 

KEBABB 13

Vernisáž: 21. februára 2011 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 22. 2. – 7. 4. 2013
Kurátori výstavy: Mira Sikorová, Roman Popelár

 

 

 

Výstavná sieň - prízemie

 

 

 

Výstavy v zahraničí

 

 

Iné aktivity, oznamy

 

POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár Karmelitánske nakladateľstvo a Žilinský samosprávny kraj
 pozývajú na prezentáciu knihy

 

POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár

v rozhovore s Martinou Grochálovou

POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár

  v stredu 2.októbra 2013 o 15:30
 v Považskej galérií umenia
 
 moderuje: Milan Resutík
 Knihu uvedie Ľubomír Feldek.

 

  Fotografie z podujatia:

   POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár

   POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár

 POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár POČMÁRANÝ ŽIVOT : Miroslav Cipár

 

 

Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013)

– výstavná sieň 2. posch.
Študenti Súkromnej strednej umeleckej školy, Hálkova 22 v Žiline počas praktického vyučovania maľby s pedagógmi školy a lektormi galérie v stálej expozícii diel Vincenta Hložníka v Považskej galérii umenia v Žiline.

Fotografie z podujatia:

Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013) Vyučovacie hodiny maľby v galérii (23. 5. 2013)

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (sobota 18. mája 2013)NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013)


sprievodný program:

16:30 - 17:30 - Hudba v galérii - dva zážitky v jednom! prehliadka aktuálnej výstavy s hudbou (harmonikári zo ZUŠ L. Árvaya zo Žiliny s jazzovým repertoárom)
+ Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy Andrej Barčík / Gustáv Švábik - Macvejda - tvorbu dvoch autorov návštevníkom predstaví kurátor výstavy. (vo výstavnej sieni PGU na 1.poschodí)

17:30 - 18:30 - Hudba v galérii - dva zážitky v jednom! prehliadka stálej expozície s hudbou (sláčikové trio z Konzervatória v Žiline)
+ Komentovaná prehliadka stálej expozície Vincenta Hložníka (vo výstavných priestoroch PGU v podkroví)

20:00 - 21:00 - Stará hudba v galérii - večerná prehliadka výstavy Andrej Barčík / Gustáv Švábik - Macvejda s hudbou pre renesančnú lutnu (lutna - Michal Hottmar) (vo výstavnej sieni PGU na 1.poschodí)

 

Fotografie z podujatia:

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ (18. máj 2013)

 

 

DOTYKY UMENIAŽilinský samosprávny kraj prevzal záštitu nad charitatívnym, výtvarným projektom „DOTYKY UMENIA“.
Orin Panacea o. z. v spolupráci s o. z. Cesty spájania ako organizátori projektu zahájili tento projekt koncom septembra 2012. Nosnou myšlienkou projektu je spojenie výtvarného sveta a následne uskutočnenie dražby pod vedením aukčnej spoločnosti SOGA spol. s r.o.

Do tohto projektu sa môžu zapojiť všetky umelecké inštitúcie ako aj amatérski či profesionálni maliari, ktorí svojim talentom a danostiam pomôžu onkologicky chorým deťom a to podarovaním výtvarných diel. Vybrané výtvarné diela budú následne vydražené a výťažok z dražby bude venovaný onkologicky chorým deťom.

Bližšie informácie o projekte Vám poskytne:
Za VÚC: Mgr. Monika Sedliaková – odborná referentka – manažérka kultúry, e-mail: monika.sedliakova@zask.sk
Za o. z. Cesty spájania: Roman Hvizdák – koordinátor projektu „DOTYKY UMENIA“, e-mail: cesty@cestyspajania.sk

Miesto doručenia diel:
Považská galéria umenia v Žiline, M. R Štefánika 2, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Soňa Novotná,041/56 22 415, snovotna@vucza.sk
Pondelok – Piatok 8.00 – 15.00 hod
od 3.12.2012 do 31.1.2013 (predĺžené do 28. 2. 2013)
www.pgu.sk

 

Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí

Cílem mikroprojektu KULTURNÍ DĚDICTVÍ SOLÁNĚ bylo nashromáždění dostupných informací o historii a současnosti území Soláně ve vztahu k území Horních Kysuc ( života místních obyvatel, tvorba umělců, přírodní bohatství – rostlinstvo, živočišstvo,, pohoří, vodní toky, řemesla, tradice, jazyku) a jejich vydání v podobě publikace.
Oblast Soláně i Kysuc jsou velmi významné oblasti bohaté na historii i současnost.
Publikace s názvem Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí, podtitulem Historie-Příroda-Kultura-Život, se stává dalším společným dílem českých a slovenských autorů.
Sběrem informací, tvorbou příspěvků, jejich kompletace do vyváženého celku knihy, rozvinuli její základní téma. Vznik publikace, její prezentace pomocí informačních brožur a výstavních panelů zajistí zatraktivnění a propagaci regionu, zvýšení zájmu o region a jeho hlubší poznání, rozšíření a obohacení současného vědění o regionu, posílení regionálního uvědomění, sounáležitosti a identity s regionem.
Navázání spolupráce českého a slovenského partnera je jedním z mnoha kroků, které budou v budoucnu součástí společné cesty propagace a přiblížení života na Valašsku a na Kysucách, koutů kulturně provázaných nejen historií, ale i současností.

Více zde: http://www.zvonice.eu/kulturni-dedictvi-solane-a-jeho-okoli/

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Mikroprojekt – Vědecká konference Soláň 2013
– česko-slovenská tradice v oblasti kultury, historie, národopisu a zvykosloví

Hlavním cílem mikroprojektu je shrnutí kultury, vymezení perspektiv, využití tradic, zvyků a zvykosloví ,historie a současnosti a dalších charakteristik moravské a slovenské oblasti - Soláně a Horných Kysuc – s důrazem na upevnění příhraniční spolupráce organizací z Kysuc a Valašska, výměna teoretických a praktických zkušeností přispívající k rozvoji současné kultury a umění, propojení s aktuálními moderními rysy a tendencemi současného života obou oblastí.
Očekávaným výstupem mikroprojektu bude realizace dvoudenní konference zaměřené na shrnutí kultury, národopisu, zvykosloví, historie a současnosti Soláně a jeho okolí a oblasti Horných Kysuc. V rámci konference proběhne také výměna teoretických a praktických znalostí, zkušeností a informací z kulturně-historické oblasti okolí Soláně a Horných Kysuc, dojde k přenosu know-how od odborné veřejnosti z kulturně-historické oblasti a nástin a určení perspektiv rozvoje v určitých oblastech. Přednášky, výsledky a závěry konference budou shrnuty do sborníku, který bude zároveň i výstupem mikroprojektu.
1.Vědecká konference na Soláni se konala ve dnech 10.-11.10 2013 ve Zvonici. Vystoupilo celkem 17 přednášejících, z nichž dva byli zástupci slovenského partnera. Na programu bylo několik témat, která se věnovala historii, současnosti života kolem Soláně a Hor.Kysuc, přírodě, osídlování, řemeslu a výrobě , hudbě a tanci.
Konference se zúčastnilo cca 90 návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Během konference byl odhalen památník J.Rokyty, jehož jméno ponese areál amfiteátru na Soláni. Jeho tvorbu a život připomněl účastníkům J.Rokyta ml. ve svém doprovodném hudebním pořadu ve spolupráci s CM Soláň.

Více zde: http://www.zvonice.eu/vedecka-konference/

                    http://zvonice.webnode.cz/vedecka-konference/

 

Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí

FOND MIKROPROJEKTŮ

Mikroprojekt Knižní edice Soláň – obrazy Soláně a Kysuc v současnosti a
v proměnách věků, reg.č. CZ/FMP/10/0295

Považská galeria umenia v Žiline se jako spolupracující partner Sdružení pro rozvoj Soláně podílela na vzniku „Knižní edice Soláň“, která volně navazuje na rozsáhlou publikaci Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí. Obsahuje témata vztahující se k prostředí Soláně, Bílých Karpat , Javorníku a Horných Kysuc.
V rámci projektu bylo vydáno 11 tisků, které tvořil kolektiv českých a slovenských autorů.
Podrobné informace na www.zvonice.eu nebo http://www.zvonice.eu/mikroprojekt-knizni-edice-solan-obrazy-solane-a-kysuc-v-soucasnosti-a-v-promenach-veku/

 

Fotografie: křest Knižní edice Soláň - 28. 6. 2014 IC Zvonice Soláň

křest Knižní edice Soláň - 28 6 2014 IC Zvonice Soláň křest Knižní edice Soláň - 28 6 2014 IC Zvonice Soláň