2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976

Archív výstav za rok 2014

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

EKOPLAGÁT´14

Vernisáž: štvrtok 30. októbra 2014 o 15.00 hod
Trvanie výstavy: 30.októbra - 30 . novembra 2014
Zasadnutie odbornej poroty: 29. októbra 2014
Kurátor výstavy: Dana Doricová

 

Michael Rittstein - Naozajstná náklonnosť

Kurátor výstavy: Libor Gronský
Vernisáž: štvrtok, 18. septembra 2014 o 17.00 hod
Výstava potrvá: do 26.10. 2014

 

Dvadsať v Jednej, 20 krajov v 1 Taliansku,20 umelcov v 1 výstave,
        Pohľad zvonka

 

Návrh a realizácia projektu: IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive, Taliansko
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: utorok 15. júla 2014 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: do 30. 8. 2014

 

To sme my 2014 - Výber diel študentov SSUŠ

Kurátorka výstavy: Darina Arce
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: štvrtok 19. júna 2014 o 16.00 hod
Trvanie výstavy: do 6.7. 2014

 

Gustav Deutsch, Hanna Schimek: Vízie reality – Atlas obrazových asociácií

Kurátorka výstavy: Eva Križková
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: piatok 20. júna 2014 o 16.00 hod
Trvanie výstavy: do 27.6. 2014

 

Pavlína Fichta Čierna - (tí) „Medziostrovania“

Kurátorka výstavy: Mira Sikorová-Putišová
Úvodné slovo: Katarína Rusnáková
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: štvrtok 15. mája 2014 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: do 15. 6. 2014

 

Figura Alio Modo

Vystavujúci autori: Miroslav Pallo (1981), Jozef Srna (1979), Pavol Stručka (1981), Vladislav Zabel (1975)
Kurátor výstavy: Roman Popelár
Vernisáž: štvrtok, 20. marca 2014 o 17.00
Výstava potrvá do 27.4. 2014

 

ARCHITEKT DUŠAN VOŠTENÁK PROJEKTY 2000 - 2014

Koncepcia výstavy: Mgr.art. Lenka Voštenáková
Vernisáž: streda 5. februára 2014 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 6. 2. - 9. 3. 2014

 

CE.ZA.AR. 2013

Vernisáž: streda 5. februára 2014 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 6. 2. - do 28.2. 2014

 

Richard Köhler - CITIZENS

Vernisáž: štvrtok 12. decembra 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 13. 12. 2013 - 26. 1. 2014
Kurátor výstavy: Mira Sikorová-Putišová

 

Juraj Poliak a Andrej Kalinka - NAPRÍKLADY (Domov Eros Viera)

Spolupráca: Ivan Martinka a herci Bábkového divadla Žilina
Vernisáž: štvrtok 12. decembra 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 13. 12. 2013 - 26. 1. 2014
Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová
Výstava sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 

Výstavná sieň - 2. poschodie

 

FRANTIŠEK HŰBEL / VINCENT HLOŽNÍK (UČITEĽ A ŽIAK)

Vernisáž: štvrtok 28. novembra 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 28. 11. 2013 – 4. 5. 2014
Kurátori výstavy: Milan Mazúr, Zuzana Sýkorová

 

 

 

Iné aktivity, oznamy

 

WORKSHOP PRE CIACHOVŇU

28. 11. - 4.12. 2014

architektonický študentský workshop hľadania a analyzovania nového kultúrneho využitia
pôvodnej parnej elektrárne - Ciachovne v Žiline

 

Považská galéria umenia v Žiline, M. R. Štefánika 2, Žilina

 

AKCIE PRE VEREJNOSŤ

Úvodná časť workshopu
29.11. sobota


13:00 Komentovaná prehliadka Ciachovne pre verejnosť
14:00 Úvodné prednášky k workshopu
Hodnoty a špecifiká priemyselného dedičstva (Eva Králová, Fakulta architektúry STU v Bratislave)
Príbeh jednej elektrárne - Elektráreň v Piešťanoch (Vladimír Hain, Michal Ganobjak)
Ciachovňa v Žiline ako pamiatka (Peter Szalay, Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV)
Historické elektrárne, ich význam a architektúra (Katarína Šimončičová, Fakulta architektúry STU v Bratislave)
Aspekty technického manažmentu kultúrnych pamiatok (Zuzana Grúňová, Stavebná Fakulta, Žilinská univerzita)
Princípy konverzie industriálnych pamiatok (Eva Belláková, Fakulta architektúry STU v Bratislave)


WORKSHOP PRE CIACHOVŇUZáverečná časť workshopu
4.12. štvrtok
15:00 Prezentácia výsledkov autormi a vernisáž


Považská galéria umenia v Žiline spolu so Žilinským samosprávnym krajom usporiadala architektonický workshop určený pre študentov a čerstvých absolventov slovenských vysokých škôl v odbore architektúra. Workshop je usporiadaný pri príležitosti nadobudnutia pôvodnej parnej elektrárne, takzvanej Ciachovne, do správy Považskej galéria umenia v Žiline so zámerom jej pamiatkovej obnovy a adaptácie na kultúrne účely.

Témou workshopu je rozvíjanie a konkretizovanie funkčnej náplne objektu Ciachovne ako nového priestoru pre kultúru a umenie, s prihliadnutím na potreby Považskej galérie umenia v Žiline a na lokálny kontext mesta a regiónu. Na základe analýz účastníci otestujú a vypracujú ideový návrh architektonického riešenia daného využitia budovy a jej rekonštrukcie zameriavajúc sa na pamiatkové hodnoty objektu, ako aj na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť riešenia. Dôraz sa bude klásť na efektívne celoročné využívanie objektu, hľadanie vhodného adresáta, prehodnotenie potrieb a požiadaviek okolia i valorizáciu zachovaných kultúrnych hodnôt.

organizátor: Považská galéria umenia v Žiline, Žilinský samosprávny kraj
odborná spolupráca: Fakulta architektúry STU v Bratislave, Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV v Bratislave
Projekt je realizovaný vďaka: Stredoslovenská energetika, a.s.

Tlačová správa k workshopu v PDF / Plagát k worshopu v JPG

 

Fotografie z workshopu:

WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU WORKSHOP PRE CIACHOVŇU WORKSHOP PRE CIACHOVŇU WORKSHOP PRE CIACHOVŇU WORKSHOP PRE CIACHOVŇU WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU WORKSHOP PRE CIACHOVŇU WORKSHOP PRE CIACHOVŇU WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - foto Miroslav Beňák

 

Výsledky workshopu:

WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - úvodný plagát WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím LAM 1 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím LAM 2 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím Marek Turosik and Partners 1 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím Marek Turosik and Partners 2 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím MED 1 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím MED 2 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím OTAZNIK 1 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím OTAZNIK 2 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím TRAJA VETERANI 1 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím TRAJA VETERANI 2 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím TRI BODKY 1 WORKSHOP PRE CIACHOVŇU - tím TRI BODKY 2

 

 

Koncert starej hudby v rámci cyklu Musica Testuda Slovaca

Kúzlo melanchólieDňa 8.10.2014 sa o 19.00 v Považskej galérii umenia v Žiline, vo výstavnej sále na 1. poschodí uskutoční ďalší z cyklu jesenných koncertov starej hudby zameraný na interpretáciu renesančnej a barokovej lutnovej hudby. Na replikách historických nástrojov prídu svoje umenie prezentovať českí špecialisti na historicky poučenú interpretáciu: Jana Lewitová – spev, viola, harfička a Miloslav Študent – lutny. Na programe s názvom Kúzlo melanchólie, renesančné a schefardské piesne zaznejú skladby J. Dowlanda, T. Merula, G. Marinoniho a ďalších.
Projekt ma za cieľ sprístupniť pre odbornú, ako aj širokú verejnosť hudbu obdobia renesancie a baroka interpretovanú na historických nástrojoch v atraktívnych priestoroch mesta a obohatiť tak kultúrny život Žiliny
Koncert organizuje Katedra hudby FHV Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Mestom Žilina a Považskou galériou umenia v Žiline
Projekt je spolufinancovaný Mestom Žilina,
Mediálna podpora: www.žilinadnes.sk

Kúzlo melanchólie Kúzlo melanchólie Kúzlo melanchólie Kúzlo melanchólie Kúzlo melanchólie Kúzlo melanchólie Kúzlo melanchólie Kúzlo melanchólie

 

 

Koncert v PGU na 1.poschodí - 20. júna o 19 h v rámci podujatia Noc hudby.

V programe sa predstavil Ad hoc Orchestra – 8 členný orchester venujúci sa filmovej a klasickej hudbe, fakultný miešaný spevácky zbor Omnia Žilinskej univerzity a súbor venujúci sa starej hudbe obdobia raného baroka Ensemble Thesaurus Harmonicus.

Koncert v PGU na 1.poschodí - 20. júna o 19 h v rámci podujatia Noc hudby Koncert v PGU na 1.poschodí - 20. júna o 19 h v rámci podujatia Noc hudby Koncert v PGU na 1.poschodí - 20. júna o 19 h v rámci podujatia Noc hudby Koncert v PGU na 1.poschodí - 20. júna o 19 h v rámci podujatia Noc hudby
Koncert v PGU na 1.poschodí - 20. júna o 19 h v rámci podujatia Noc hudby Koncert v PGU na 1.poschodí - 20. júna o 19 h v rámci podujatia Noc hudby

 

 

Vlakom do múzeí a galérií

Podrobný program podujatia (PDF) / Objednávkový formulár (DOC)

Vlakom do múzeí a galérií