2016, 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976

Archív výstav za rok 2015

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

 

Žovinec Bros.: DO KEDY?

Kurátorka výstavy: Kristína Hermanová
Vernisáž: štvrtok 10. decembra 2015 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 11. 12. 2015 - 17. 1. 2016

 

Jan Kostaa: Rezistencia lovu a iné panorámy individualizmu

Kurátorka výstavy: Kristína Hermanová
Vernisáž: štvrtok 10. decembra 2015 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 11. 12. 2015 - 17. 1. 2016

 

Daniela Krajčová KREHKÉ VZŤAHY

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Vernisáž: štvrtok 29. októbra 2015 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 30. 10. - 29. 11. 2015

 

Martin Georg Oscitý OD REALIZMU K SURREALIZMU

Vernisáž: štvrtok 29. októbra 2015 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 30. 10. - 29. 11. 2015

 

KEBABB ´15

         spoločná po-prieskumová výstava študentov slovenských vysokých umeleckých škôl 2015

 

vernisáž: štvrtok 17. septembra 2015 o 17.00
trvanie výstavy: 18. 9. - 18. 10. 2015

prezentovaní autori: Katarína Bajkayová, Nikolas Bernáth, Margaréta Brozová, Marek Burcl, dsk. (Iva Durkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár), Linda Holodová, Barbora Horská, Martin Hreha, Jakub Jančo, Dominika Kačkošová, Tomáš Kalafut, Katarína Karafová, Filip Kmeť, Zuzana Kutašová, Nikola Liptáková, Michal Machciník, Ľudmila Machová, Lucia Moravčíková, Juraj Mydla, Martina Ráczová, Miriam Trnková, Jozef Vančo

kurátorka: Eliška Mazalanová

 

Tomáš Rafa NOVÝ NACIONALIZMUS V SRDCI EURÓPY

kurátorka: Mira Sikorová - Putišová
vernisáž: štvrtok 6. augusta 2015 o 17.00 hod
trvanie výstavy: 7.8. - 6.9. 2015

 

Veronika Kocourková SUPERKOMIX

vernisáž výstavy: štvrtok 25. júna o 18:30
trvanie výstavy: 26. 6. - 26. 7. 2015

 

Stratený svet Jiřího Bartu

vernisáž výstavy: štvrtok 25. júna o 18:00
trvanie výstavy: 26. 6. - 26. 7. 2015

 

Marc Kalinka: APOSTÁZA KRÁSY

kurátorka: Oxana Maleeva
15. 5. - 14. 6. 2015
vernisáž výstavy: štvrtok 14. mája o 17:00

 

Milan Sokol GRAFICKÉ APOZÍCIE

kurátorka: Alena Vrbanová
26. 3. – 26. 4. 2015, trvanie výstavy je predĺžené do 3.5.2015
vernisáž: štvrtok 26. marca o 17.00

 

Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia

zahájenie: štvrtok, 12. februára o 17:00
trvanie výstav: 13. február - 15. marec 2015
spoluorganizátori podujatia: Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska, Fond výtvarných umení

 

Lucia Gašparovičová a Marcel Benčík ZBIERAJÚ

Kurátorka výstavy: Mira Sikorová-Putišová
Vernisáž: piatok 19. decembra 2014 o 18.00 hod
Trvanie výstavy: 20. decembra 2014 - 1. február 2015
Tlačová správa k výstave v PDF

 

 

Ciachovňa

 

Magdaléna Kuchtová 14250600 MOŽNOSTÍ

kurátorka: Eliška Mazalanová
vernisáž: piatok 20. novembra 2015 o 17.00 hod
trvanie výstavy: 20. 11 . – 11. 12. 2015

Magdaléna Kuchtová 14250600 MOŽNOSTÍ

Magdaléna Kuchtová sa vo svojich prácach systematicky zaoberá textom, ale aj celkovo zdelením, odovzdávaním a ďalším prenosom verbalizovanej informácie. Na texte ju zaujíma jeho forma, jeho štruktúra a organizácia, schopnosť utvárať a distribuovať obsahy, ako aj možnosti jeho čítania. Jeho vzájomný vzťah k priestoru spracúva okrem iného prostredníctvom vizuálnych schém a najnovšie aj usporiadania do priestorových štruktúr. Zároveň sa tiež venuje problematike pamäte, pamäte vo vzťahu ku konkrétnemu miestu a vo vnútri konkrétnej spoločnosti, jej uchovávania a deformácie, ktorá sa v jej prácach často krát sústreďuje okolo témy pamätníka.
Pre žilinskú Ciachovňu Magdaléna spracúva nádejné predmety, zanechané v jednej z miestností budovy, ale aj ďalšie zozbierané podklady o histórii mesta a jeho historkách, ktoré sa následne stávajú námetom 14250600 možných mikropríbehov. V tejto práci tak na seba preberá rolu nielen aktívnej čitateľky, tak ako doteraz, keď narábala vždy s prevzatými textami, ale aj autorky textu, či lepšie povedané "zapisovateľky" (pojem Rolanda Barthesa pre jeho koncepciu autora ako sprostredkovateľa príbehu). Interaktívnou inštaláciou skúma spôsoby tvorby narácie a generovania príbehu, ako aj nehierarchickej organizácie textu v priestore nenabádajúcej na zaužívané spôsoby čítania.
Magdaléna Kuchtová (1985) je absolventkou VŠVU v Bratislave a víťazkou ocenenia Essl Art Award 2011.

 

Umelecké intervencie v ciachovni
v priebehu konania výstav bude ciachovňa otvorená v časoch streda, sobota, 13:00 - 17:00

Séria krátkodobých výstav a prezentácií mladých vizuálnych umelcov je vôbec prvým výstavným projektom realizovaným v novej budove v správe Považskej galérie umenia v Žiline, pôvodne industriálnom objekte parnej elektrárne, známom viac pod názvom ciachovňa. Ide mu nielen o dočasné verejné sprístupnenie nového priestoru pred rekonštrukciou, spojené s prechodným naplnením jeho budúcej funkcie, má byť predovšetkým manifestáciou a prísľubom budúceho fungovania ciachovne, ako nového priestoru pre kvalitné súčasné umenie v Žiline.

PGU oslovila štvoricu mladých vizuálnych umelcov s ponukou realizovať svoje umelecké diela bezprostredne pracujúce s daným miestom, či už s jeho fyzickými alebo symbolickými kvalitami, jeho špecifickou atmosférou a aktuálnou situáciou. Priamo pre priestory ciachovne tak vznikajú časovo podmienené umelecké intervencie, miestne špecifické inštalácie a performancie reagujúce z rôznych perspektív na konkrétny priestor a širší kontext vzťahov, v ktorých sa toto miesto nachádza. Niektoré realizované práce tak budú len viac či menej efemérnou situáciou, zatiaľ čo iné budú mať svoju existenciu limitovanú aktuálnou situáciou budovy a len čo sa posunie do ďalšej fázy, zaniknú spolu s ňou.

 

 

Marek Hlaváč TRI SITUÁCIE

kurátorka: Eliška Mazalanová
1. časť, kolektívna performance, streda 16. decembra 2015 o 17:00
2. časť, zvuková inštalácia, 16. decembra 17:00 - 18. decembra 17:00
3. časť, site-specfic performance - zvuková prechádzka, piatok 18. decembra o 17:00

Marek Hlaváč TRI SITUÁCIE

Marek Hlaváč pracuje primárne zo zvukom, či sluchom a samotným procesom počúvania, prostredníctvom ktorého vytvára dočasné situácie. Ich podstatnou črtou je predovšetkým iniciovanie spolupráce s publikom, respektíve stimulovanie vzťahu a interakcie medzi jednotlivými členmi publika navzájom. Sú pokusom o prenos určitej efemérnej no napriek tomu intenzívnej skúsenosti, alebo na druhej strane sú to kolektívne udalosti, v ktorých usiluje o maximálnu mieru otvorenej štruktúry, bez zadefinovaného priebehu a záveru. Počas týchto kolektívnych akcií adresovaných určitému publiku náhodne vznikajú dočasné skupiny ľudí, prchavé spoločenstvá utvárajúce krátkodobé vzťahy, kde sa na jednej strane formujú hierarchické pozície medzi jednotlivými jeho členmi a súčasne vzájomne zdieľajú prežitky a informácie. Marek Hlaváč tiež často pracuje so zvukom na hranici (či celkom mimo nej) ľudským uchom počuteľného zvukového spektra, ktorý predstavuje niečo síce fyzicky prítomné, no obchádzajúce naše vedomie.

Tri situácie, ktoré Marek Hlaváč do Ciachovne pripravil, tvorí jednak kolektívna performance predstavujúca otvorenú možnosť návštevníka spolupodielať sa na tvorbe zvukovej situácie. Podobne ako zvuková inštalácia skladby zostavenej z pre mnohých ľudí nepočuteľných zvukov, navodzujú tieto dve udalosti dojem práce s otvorenými a neobmedzenými možnosťami, no zároveň tiež odkrývajú ako sociálne tak aj fyziologické limity a takmer bezmocnosť (no zároveň aj jedinečnosť a individualitu jednotlivca). Napokon zvuková prechádzka Ciachovňou má byť skúsenosťou spoločnej improvizácie a kolektívneho objavovania možností a zvukových kvalít priestoru.

Marek Hlaváč (1985) absolvoval štúdium dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a v súčastnosti študuje v ateliéry intermediálnej tvorby III na AVU v Prahe. Popri vlastnej tvorbe tiež organizuje Prechodné zóny, festival zvukového umenia vo verejnom priestore.

Výstava je súčasťou projektu Umenie v ciachovni realizovaného s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

Juraj Gábor OSVETĽOVANIE

kurátorka: Eliška Mazalanová
vernisáž: piatok 20. novembra 2015 o 17.00 hod
trvanie výstavy: dlhodobá výstava

Juraj Gábor OSVETĽOVANIE

Práce Juraja Gábora sú sústredeným uvažovaním o základných kategórií priestoru a svetla ale aj pohybu a plynutia času v ňom. Na toto skúmanie priestoru (ako všeobecného pojmu ale aj ako konkrétneho miesta) a odhaľovanie jeho kvalít volí rôzne postupy a vytvára dočasné situácie. Elementárne lineárne kresby častí architektúr a priestorových štruktúr sú výsledkom performatívneho a až meditatívneho procesu spojeného s postupmi technického rysovania. V inštaláciách vytvára nové priestorové vzťahy, ktoré tvoria nenápadnú scénografiu ale aj organizáciu pohybu a vnímania diváka. Toto uvažovanie ho doviedlo k motívu gradácie, predovšetkým gradácie svetla v priestore. Gradáciu vníma ako nekonečný a zdanlivo nemenný proces neustálej zmeny.
Jeho inštalácia v Ciachovni vychádza zo špecifickej situácie a formy priestoru funkcionalistického schodiska pôvodne presvetleného zhora denným svetlom cez sklenený svetlík. Jeho ústredným motívom je idea odstránenia provizórneho sadrokartónového zastropenia a odhalenia pôvodných kvalít priestoru, ako aj opätovného vpustenia svetla doň. Týmto gestom by sa priestor, tak ako kedysi, osvetlil prirodzeným svetlom a po rokoch by sa tu tak obnovila situácia jeho gradácie počas svitania a stmievania. Navyše v schodisku ako priestore komunikácie a presunu vo vnútri budovy a miesto, ktoré prirodzene iniciuje pohyb vystupovania a zostupovania zo schodov, nachádza situáciu gradácie priestoru. Prezentácia pozostáva jednak z prípravných skíc a kresieb analyzujúcich formy tohto priestoru a postupného prenikania svetla, podobne nástenná kresba pigmentovanou stavbárskou niťou zobrazuje dopad svetla v priestore.
Juraj Gábor (1985) je absolventom VŠVU v Bratislave a na VI. Zlínskom salone mladých získal ocenenie Igora Kalného.

 

Fotografie z výstavy:

Umelecké intervencie v ciachovni Umelecké intervencie v ciachovni Umelecké intervencie v ciachovni Umelecké intervencie v ciachovni Umelecké intervencie v ciachovni Umelecké intervencie v ciachovni Umelecké intervencie v ciachovni Umelecké intervencie v ciachovni Umelecké intervencie v ciachovni Umelecké intervencie v ciachovni

 

 

Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA

22. decembra 2015 o 18:00
zvukový a svetelný site-specific event a vianočný žúr
zvuková kompozícia a technická spolupráca: Daniel Kozlík
kurátorka: Eliška Mazalanová
facebook event: tu

Fotografie z podujatia (Foto: Peter Snadík):

Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA Lucia Gašparovičová a Ján Gašparovič GÉPHÁZ - STROJOVŇA

 

 

Výstavy sú súčasťou projektu Umenie v ciachovni realizovaného s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.

 

Iné aktivity, oznamy

 

NOCI V POVAŽSKEJ GALÉRII UMENIA V ŽILINE

 

Noc múzeí a galérií 2015

16. máj 2015, 9:00 - 22:00

Noc múzeí a galérií 2015

Autor fotografie: Richard Köhler

 

Noc múzeí a galérií je medzinárodné podujatie, ktoré sa koná každý rok v polovici mája. Iniciovala ho Medzinárodná radou múzeí ICOM a jeho cieľom je prezentovať kultúrne dedičstvo a činnosť múzeí a galérií ako takých.
V rámci tohtoročnej Noci múzeí a galérií budeme mať predĺžené otváracie hodiny až do desiatej hodiny večer (posledný vstup o 21:30) a voľný vstup do galérie.

 

PROGRAM SPRIEVODNÝCH PODUJATÍ:

 

15:00-22:00 Premietanie v Ciachovni - Video poklady z depozitára PGU

 

16:00 Komentovaná prehliadka reinštalácie stálej expozície Vincent Hložník: Kresba a grafika, ktorú predstaví kurátor výstavy

 

17:00 Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy Marc Kalinka: Apostáza krásy

 

"007" - súťažná misia pre návštevníkov galérie o katalóg a tričko k stálej expozícii Vincenta Hložníka

Noc múzeí a galérií 2015 - 007

 

Odtajňujeme dôverné materiály ohľadne SÚŤAŽNEJ MISIE 007, ktorá prebiehala počas Noci múzeí a galérií.

 

Misiu úspešne splnili a odmenu získavajú:

 

PETRA ŠTEFANKOVÁ - tričko a záložka Vincent Hložník

 

JOZEF REMŠÍK - katalóg a záložka k stálej expozícii Vincent Hložník - Kresba a grafika

 

ZUZANA LEITMANOVÁ- Katalóg Best of a záložka Vincent Hložník

 

Ceny si môžte prísť prevziať na recepciu galérie počas otváracích hodín. Gratulujeme!

 

 

Noc literatúry 2015 / Žilina

13. máj 2015 o 18:00 - 22:00

Noc literatúry 2015 / Žilina

Žilina sa po piatykrát zapája do medzinárodného podujatia Noc literatúry, ktoré iniciovali České centrá rôznych európskych krajín. V priebehu jedného večera môžete spoznať osem ukážok z diel súčasných európskych autorov, ktoré budete mať možnosť si vypočuť na ôsmich netradičných miestach. A medzi nimi aj v PGU - v Ciachovni.

Vstup voľný.

Bližšie info a podrobný program: http://www.stanica.sk/2015/05/noc-literatury-2015/
a
www.nocliteratury.cz