Slovensky Autori zastúpení v zbierkach / English Authors in Collections

A   B   C   D   E   F   G   H   CH    I    J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Z

 

Autor Rok narodenia Rok úmrtia Tvorba
ÁBELOVÁ Štefánia 1950   maliarstvo
ADAMČIAK Milan 1946 2017 maliarstvo, kresba
AKIDOS Ambróz 1895 1964 maliarstvo
ALEXY Janko 1894 1970 maliarstvo, kresba, grafika
ALTRICHTER Rudolf 1916 1978 grafika
ANDERLE Jiří 1936   grafika
ANDERLITSCHEKOVÁ Mária 1951   kresba
ANGYAL Gejza 1888 1956 maliarstvo
AUGUSTA Jaroslav 1878 1970 kresba