Slovensky Autori zastúpení v zbierkach / English Authors in Collections

A   B   C   D   E   F   G   H   CH    I    J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Z

 

Autor Rok narodenia Rok úmrtia Tvorba
MALLÝ Gustáv 1879 1952 maliarstvo
MARČEK Miroslav 1929 1999 maliarstvo, kresba, grafika
MARTH Juraj 1939   kresba
MARTINČEK Martin 1913 2004 fotografia
MASÁR Stano 1971   grafika, intermédiá
MATEJKA Peter 1913 1972 maliarstvo
MATEJKO Ján 1919 1980 kresba
MÄKKÝ Milan 1956 2003 dizajn
MEDNYÁNSZKY Ladislav 1852 1919 maliarstvo, kresba
MEDVECKÁ Mária 1914 1987 maliarstvo, kresba
MELIŠ Juraj 1942 2016 kresba
MELUZIN Igor Peter 1947   intermédiá
MENČÍK Břetislav 1883   kresba
MENSATORIS Vojtech 1916 1986 maliarstvo
MEŠKO Marián 1945   maliarstvo, kresba
MIKULKA Alois 1933   grafika
MIKUŠ Viktor 1948   kresba
MILLY Dezider 1906 1971 maliarstvo, kresba, grafika
MINÁRIK Igor 1948   kresba
MITROVSKÝ Milan Thomka 1875 1943 maliarstvo
MLYNÁRČIK Alex 1934 intermédiá
MORAVČÍK Michal 1974   intermédiá
MOŠKO Rudolf 1926   maliarstvo, kresba
MRAVEC Milan 1938 2004 maliarstvo, kresba
MRÁZOVÁ Lea 1906 1995 kresba
MUDROCH Ján 1909 1968 maliarstvo, kresba
MUDROCH Marián 1945   kresba
MUDROCHOVÁ Natália 1933   úžitkové umenie
MUŠKA Pavol 1949   maliarstvo, kresba
MYDLO Svetozár 1948   kresba
MÝTNY Ján 1955 1997 plastika