Slovensky Autori zastúpení v zbierkach / English Authors in Collections

A   B   C   D   E   F   G   H   CH    I    J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Z

 

Autor Rok narodenia Rok úmrtia Tvorba
TABAČEK Július 1948   maliarstvo
TEREN Laco 1960   maliarstvo, kresba, intermédia
TILLNER Michal 1895 1975 kresba
TKÁČOVÁ Lucia 1975   intermédiá
TÓTH Dezider 1947   kresba
TÓTH Pavol 1928 1988 kresba, plastika
TÓTH Štefan 1946   kresba
TRESKOŇ Ladislav 1900 1923 maliarstvo
TRIAŠKA Ján 1977   maliarstvo
TRIZULIAK Alexander 1921 1990 plastika
TUMARKIN Igael 1933   plastika