Pripravované výstavy

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

Peter Meluzin

30.11.2017 – 18.2.2018
kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Výstava predstavujúca realizácie popredného slovenského tvorcu mediálneho, intermediálneho umenia a akčného umelca Petra Meluzina. Jej realizácia je ťažiskovým výskumným projektom galérie v roku 2017 s výstupom do výstavy a vydania monografie. Peter Meluzin (nar. v roku 1947) je považovaný za jedného hlavných predstaviteľov
slovenského výtvarného umenia 90. rokov, napriek tomu - pre výpravnosť a produkčnú náročnosť jeho diel, už takmer 2 desaťročia nemal samostatnú výstavu rozsiahlejšieho formátu. PGU rozhodla pripomenúť, opätovne prehodnotiť jeho tvorbu v ťažiskovej línii tvorby v oblasti videoinštalácie a mediálneho umenia.

 

Výstavná sieň - prízemie

 

 

 

 

 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ