Zriaďovateľ PGU

Zverejňovanie informácií

Slovensky Považská galéria umenia

 

vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70. rokov a v 80. rokoch sa jej výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu, v galérii sa pravidelne uskutočňovali jej prehliadky. Výstavný program galérie je od začiatku 90. rokov zameraný predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia s presahmi do umenia 60., 70. a 80. rokov. Dramaturgia plánu v prvom rade ponúka výstavy nových médií, napríklad: inštalácie, videoart, site - specific art a zároveň aj klasické médiá: maľbu, sochu, grafiku, prípadne plagát, či fotografiu. Vo výstavných priestoroch galérie sa realizujú výstavy tvorby etablovaných slovenských výtvarníkov - osobností slovenského výtvarného umenia a súčasne aj výtvarníkov mladšej generácie. Dôležitou súčasťou plánu sú aj každoročné kurátorské projekty, na ktorých participuje viacero umelcov. V ďalších výstavných priestoroch sú nainštalované stála expozícia diel poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia Vincenta Hložníka a expozícia Prvé múzeum intermédií – zo zbierky Považskej galérie umenia v Žiline.

 

 

English Museum of Art Zilina

 

The Art Gallery of Považie was established in 1976 when it became independent from The Museum of Považie. Its exhibition activities at the end of the 70s and in the 80s were focused mainly on contemporary Slovak drawing, which the Gallery regularly showcased. Since the beginning of the 90s the exhibition programme has been focused mainly on contemporary art transcending in the art of the 60s, 70s and 80s.

Its programming offers primarily exhibitions of new media such as installation, video art, site-specific art and also classic media: painting, sculpture, graphics, poster and photography. The exhibition spaces of the Gallery present both well-established Slovak artists and the younger generation. The Gallery also organises annual curatorial projects with a number of participating artists. Finally, there are also permanent works by the leading personality of Slovak art of the 20th century Vincent Hložník; and the exhibition “The First Museum of Intermedia” from the collection of the Art Gallery of Považie in Žilina.

 

SAMSUNG Facebook PGUFACEBOOK
 http://muzeumintermedii.sk/

 

Mediálni partneri: MY Žilinské noviny, Žilinský večerník a BigMedia, s.r.o. Bratislava