Považská galéria umenia v Žiline - zmluvy, objednávky a faktúry v roku 2017

Archív dokumentov za rok 2011

Zadajte rok, pre ktorý chcete zobraziť dokumenty:

Zmluvy:

DokumentČíslo zmluvy PGU podľa FabasoftNázov zmluvyIdentifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu obchodné meno právnickej osoby/ obchodné meno fyz. osoby - podnikateľa/ titul, meno a priezvisko fyz. osoby -nepodnikateľaIČOSídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľaPredmet zmluvy (popis)Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPHDátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...)Dátum uzavretia zmluvyDátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy
2017000096.pdf180/2014Poistná zmluva č. 1235051982Kooperatíva poisťovňa00585441Štefanovičova4, 81623 BratislavaOdpoistenie 1 osoba3,7618.4.2017-31.12.20172017-04-210000-00-00
2017000095.pdf177/2017Zmluva o dielo podľa §91 a 65 z.č.185/2015Eliška MazalanováJazyková korektúra textov o tvorbe J.Želibskej,M.Nicza,P.Meluzina do publik.490,- eur24.4.2017-5.5.20172017-04-210000-00-00
2017000094.pdf176/2017Zmluva o dielo podľa §91 a 65 z.č.185/2015Eliška MazalanováVytvorenie text o tvorbe Mira Nitza do publikácie490- eur24.4.2017-5.5.20172017-04-210000-00-00
2017000093.pdf175/2017Zmluva o dielo podľa §91 a 65 z.č.185/2015Mgr.art.Marcel Benčík, ArtD.vytvorenie vizuálnej koncepcie a layout 3 bukledov k DVD nosičom1000,- eur1.5.2017-21.5.20172017-04-210000-00-00
2017000092.pdf174/2017Zmluva o dielo podľa §91 a 65 z.č.185/2015Katarína SlaninováPreklad textov z SJ-AJ720,- eur5.5.2017-15.5.20172017-04-210000-00-00
2017000091.pdf173/2017Zmluva o dielo podľa §91 a 65 z.č.185/2015Katarína RusnákováText o tovrbe Jany Želibskej600,- eur24.4.2017-5.5.20172017-04-210000-00-00
2017000086.pdf168/2017Zmluva o zverení majetku do správy správcoviŽilinský samosprávny kraj37808427Komenského 48, 01109 ŽilinaZmluva o zverení majetku06.4.20172017-04-060000-00-00
2017000085.pdf167/2017Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt.fin.prostriedkov č. 16-622-05311Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14,81108 Bratislava4200,- eur8.11.2016-31.3.20172017-03-270000-00-00
2017000084.pdf166/2017Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt.fin.prostriedkov č. 16-622-05340Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14,81108 BratislavaDodatok k zmluve7000,-eur8.11.2016-31.3.20172017-03-270000-00-00
2017000083.pdf160/2017Poistná zmluva č. 1235051982-odpoistenieKooperatíva poisťovňa00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie 4,231.4.2017-31.12.20172017-03-300000-00-00
2017000072.pdf150/2017Licenčná zmluva Rozhlas a televízia47232480Mlynská dolina, 84545 BratislavaLicenčná zmluva-udelenie licencie96,- eur31.5.2017-31.5.20222017-03-220000-00-00
2017000071.pdf147/2017Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt.fin.prostriedkov č. 16-622-05338Fond na podporu umenia42418933Cukrová 14,81108 BratislavaDodatok k zmluve6500,- eur18.11.2016-30.4.20172017-03-220000-00-00
2017000070.pdf145/2017Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Mgr. Ondrej Mahút §2a §6 z.č.406/2011Dobrovoľnícka čiinosť21.3.2017-31.12.20172017-03-210000-00-00
2017000064.docx17/2016Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2016Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikulá36145238Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikulášvýpožička zbierkových predmetov na výstavu - predĺženie376092,- €3.10.2016-31.3.20172017-01-110000-00-00
2017000063.pdf117/2017Poistná zmluva č. 1235051982-odpoistenieKooperatíva poisťovňa00 585 441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie 4,236.3.-31.12.20172017-03-080000-00-00
2017000055.pdf111/2017Zmluva o diela §91 a §65 zák.č. 185/2015Martina PetákováZmluva o dielo 500,- eur6.3.2017- 24.3.20172017-03-060000-00-00
2017000054.pdf110/2017Zmluva o diela §91 a §65 zák.č. 185/2015Katarína RusnákováZmluva o dielo 200,- eur6.3.2017-15.3.20172017-03-060000-00-00
2017000051.pdf109/2017Zmluva o diela §91 a §65 zák.č. 185/2015Mgr. Daniela Čarná, PhDZmluva o dielo 600,- eur6.3.2017-15.3.20172017-03-060000-00-00
2017000037.pdf106/2017Zmluva o dielo v zmysle §62 a nasl. z.č. 618/2003Mgr. Marcel BenčíkZmluva o dielo 1000,- eur1.3.2017-24.3.20172017-03-010000-00-00
2017000031.pdf16/2017Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2017Slovenská národná galéria164712Riečna 1, 815 13 Bratislavavýpožička zbierkových predmetov na výstavu1362,- EUR22. 2. - 30. 6. 20172017-02-200000-00-00
2017000028.pdf60/2017Dododa o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakt.elektr.7217431SSE36403008Pri Rajčianke 4B, 01047 ŽilinaFaktúra1206,-3.1.2017-31.12.20171991-11-161991-11-16
2017000027.pdf59/2017Dododa o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakt.elektr.7216389SSE36403008Pri Rajčianke 4B, 01047 ŽilinaFaktúra207,-3.1.2017-31.12.20171991-11-301991-11-30
2017000026.pdf58/2017Dododa o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakt.elektr.7218187SSE36403008Pri Rajčianke 4B, 01047 ŽilinaFaktúra286,-3.1.2017-31.12.20171996-01-301996-01-30
2017000025.pdf57/2017Dododa o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakt.elektr.7217429SSE36403008Pri Rajčianke 4B, 01047 ŽilinaFaktúra251,-3.1.2017-31.12.20171991-11-161991-11-16
2017000024.pdf56/2017Dododa o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakt.elektr.7217430SSE36403008Pri Rajčianke 4B, 01047 ŽilinaFaktúra126,-3.1.2017-31.12.20171992-02-201992-02-20
2017000017.pdf35/2017Dododa o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakt.elektr.7216389SSE36403008Pri Rajčianke 4B, 01047 ŽilinaFaktúra618,-1.1.2017-31.12.20171991-11-301996-01-30
2017000016.pdf34/2017Dododa o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakt.elektr.7217429SSE36403008Pri Rajčianke 4B, 01047 ŽilinaFaktúra1258,-1.1.2017-31.12.20171991-11-161991-11-16
2017000015.pdf33/2017Dododa o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakt.elektr.7217431SSE36403008Pri Rajčianke 4B, 01047 ŽilinaFaktúra2189,-1.1.2017-31.12.20171991-11-161991-11-16
2017000014.pdf32/2017Dododa o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakt.elektr.7218187SSE36403008Pri Rajčianke 4B, 01047 ŽilinaFaktúra956,-1.1.2017-31.12.20171996-01-301996-01-30
2017000013.pdf31/2016Dododa o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakt.elektr.7217430SSE36403008Pri Rajčianke 4B, 01047 ŽilinaFaktúra676,-1.1.2017-31.12.20171992-02-201992-02-20
2017000002.pdf5/2017Poistná zmluva č. 1235051982Kooperatíva poisťovňa00585441Štefanovičova 4, 81623 Bratislavapoistenie 5,6411.1.2017-31.12.20172017-01-070000-00-00

 

Faktúry:

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSKPopis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúreCelková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, vrátane uvedenia, či je suma s DPH alebo bez DPHIdentifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa FabasoftIdentifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUDátum doručenia faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Dátum zaplatenia
36/2017školenie78,0 €2017-03-1431592503:Poradca Podnikateľa,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina2017-03-15
35/2017verejná správa SR-ročný prístup na portál96,00 €2017-03-0731592503:Poradca Podnikateľa,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina2017-03-21
34/2017predaj kníhy:A.Barčík -Akty10,00 €2017-03-0700587257,QEX a.s.,Brnianska 1,911 05 Trenčín2017-03-21
33/2017materiál na balenia výstavy Mesiac architektúry30,60 €2017-03-0744229950:SLOVPAP SK,s.r.o,Pittsburgská 5,010 08 Žilina2017-03-21
32/2017elektronické stravovacie poukážky 3/2017847,40 €2017-03-0947079690:GGFS,s.r.o, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava2017-03-15
31/2017voda,para1.341,25 €2017-03-0836403032:Žilinská teplárenská,a.s.,Košická 11,011 87 Žilina2017-03-21
30/2017PO,evakuačné plány200,00 €2017-03-0817887208: BEZPO,Stanislava Belohorcová,Černovská1670/11,010 08 Žilina2017-03-13
29/2017telekomunikačné služby56,12 €2017-03-0835763469: Slovak Telekom,Bajkálska 28,817 62 Bratislava2017-03-13
28/2017PHM29,22 €2017-03-0631322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava2017-03-13
27/2017telekomunikačné služby114,51 €2017-03-0635763469: Slovak Telekom,Bajkálska 28,817 62 Bratislava2017-03-13
26/2017obalový materiál k výstave Mesiac architektúry23,69 €2017-03-0336827011: Ladislav Tabačík-Priemto,Národná 15, 010 01 Žilina2017-03-13
25/2017ochrana objektu PGU87,62 €2017-03-00360088869:CERBEROS,s.r.o,Rajecká 2806/17,010 01 Žilina2017-03-03
2017/01mesačný preddavok za 02/20171.510,00 €2017-02-1536403032:Žilinská teplárenská,a.s.,Košická 11,011 87 Žilina2017-02-14
24/2017kontrola služobného vozidla PEUGEOT BOXER23,95 €2017-02-2431432484: FINAL-CD spol.s.r.o.,Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske,Pobočka:Prielohy5,01007 ŽA 2017-02-28
23/2017taška na notebok, optická myš k noteboku30,00 €2017-02-2136408751: EDIS,s.r.o.,Horný Val 9/19,010 01 Žilina2017-02-28
22/2017PHM46,74 €2017-02-2031322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava2017-03-01
21/2017fotografické agrafické práce pre katalóg Tentation960,00 €2017-02-1536423092:Richard Kohller,Bytčiančinova 14,013 11 Lietavská Lúčka2017-02-17
20/2017teplo, para1.862,03 €2017-02-0836403032:Žilinská teplárenská,a.s.,Košická 11,011 87 Žilina2017-02-15
19/2017elektronické stravovacie poukážky 2/2017649,80 €2017-02-0847079690:GGFS,s.r.o, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava2017-02-15
18/2017výroba textov samolepiek k výstave Mesiac architektúry30,00 €2017-02-0844527551:KRUPA printBIZ,s.r.o,ul.Republiky 1, 010 01 Žilina2017-02-10
17/2017pozvánka,baner,samolepka k výstave Mesiac architektúty78,80 €2017-02-0844527551:KRUPA printBIZ,s.r.o,ul.Republiky 1, 010 01 Žilina2017-02-10
16/2014ochrana PGU-výjazd19,92 €2017-02-08360088869:CERBEROS,s.r.o,Rajecká 2806/17,010 01 Žilina2017-02-10
15/2017telekomunikačné služby78,86 €2017-02-0835763469: Slovak Telekom,Bajkálska 28,817 62 Bratislava2017-02-14
14/2017telekomunikačné služby79,93 €2017-02-0335763469: Slovak Telekom,Bajkálska 28,817 62 Bratislava2017-02-14
13/2017PHM46,76 €2017-02-0331322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava2017-02-14
12/2017školenie vodiča BOZP a PO na pracoviskách PGU172,50€2017-02-0117887208: BEZPO,Stanislava Belohorcová,Černovská1670/11,010 08 Žilina2017-02-09
11/2017ochrana objektu PGU87,62 €2017-01-31360088869:CERBEROS,s.r.o,Rajecká 2806/17,010 01 Žilina2017-02-01
10/2017maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry29,98 €2017-01-2747574291: Painthouse,s.r.o,Dlhá 95/B, 010 09 Žilina2017-01-30
9/2017vyúčtovanie fa za elektrinu-21,11 €2017-01-2636403008:SSE,a.s,Pri Rajčianke 859/4B,010 47 Žilina2017-01-26
8/2017vyúčtovanie fa za elektrinu-546,73 €2017-01-2636403008:SSE,a.s,Pri Rajčianke 859/4B,010 47 Žilina2017-01-26
7/2017vyúčtovanie fa za elektrinu105,94 €2017-01-2636403008:SSE,a.s,Pri Rajčianke 859/4B,010 47 Žilina2017-01-26
6/2017vyúčtovanie fa za elektrinu125,87 €2017-01-2636403008:SSE,a.s,Pri Rajčianke 859/4B,010 47 Žilina2017-01-26
5/2017vyúčtovanie fa za elektrinu1.045,26 €2017-01-2636403008:SSE,a.s,Pri Rajčianke 859/4B,010 47 Žilina2017-02-03
4/2017nákup poštových známok na výstavy225,00 €2017-01-2636631124:Slovenská pošta,Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica2017-01-17
3/2017letenka-Budapešť-Chicago Zahraničná SC-riaditeľ PGU455,00 €2017-01-1736849014:OSTTOUR,s.r.o,Pivovarská 1069/4,010 01 Žilina2017-01-24
2/2017registrácia a prevádzka webovej stránky200,00 €2017-01-0531604447: DECUS,s.r.o,Baničova 17,010 15 Žilina2017-01-13
1/2017elektronické stravovacie poukážky 1/2017855,00 €2017-01-0547079690:GGFS,s.r.o, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava2017-01-30

 

Objednávky:

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGUPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH alebo bez DPHIdentifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa FabasoftDátum vyhotovenia objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa)Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia)
34/2017Obj.revízia elektrických zariadení a spotrebičovdo 350,- eurRevízia2017-04-24OB elektro Ondrej Buttkay, Pažitie 37, 01009 BytčicaMgr. Milan Mazúr
33/2017Papier kopírovací A4/800 g/500 25 bal.74,76 s DPH2017-04-06Tibor Varga TSV PapierMgr. Milan Mazúr
32/2017Obj. konverzia videa na prehr. V SONY stálej expoz.PMI20,- eur s DPH2017-04-11Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, ŽilinaMgr. Milan Mazúr
31/2017Obj.tlač katalogu Prvé múzeum intermédiído 2550,- s DPH2017-03-30Printio s.r.o., Kragujevská 1, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
30/2017Obj. USB kľúče na výst.P.Kovačovský Analogový koniec?27,50 s DPH2017-03-28Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, ŽilinaMgr. Milan Mazúr
29/2017Obj.kontrola EPS zariadenia, vypnutie hlásiča, deakt.poplachudo 15,.- eur2017-03-28Engie servise, a.s., Jarošova 1, 83103 BratislavaMgr. Milan Mazúr
28/2017Obj. inštalačný mater. k výst. Patrik Kovačovský Analog.koniec? do 115,- eur2017-03-28Priemto-Ladislav Tabačík, Národná 17, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
27/2017Obj. zrkadlo pravé 16W pre služ.vozidlo Peugeot268,092017-03-15Final CD spol.s r.o., Prielohy 5, 01007 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
26/2017Obj. dozorovanie inštalácie expoz.Prvé múzeum intermédií do 300,-eur2017-03-28Ing. Alena Voštenáková, Bernolákova 24, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
25/2017Obj.grafic.korekt. a úprava fotog. pre katalóg Prvé múzeum intermédií II.do 273,- eur2017-03-28Mgr. Juraj Poliak, Letná 6, 01003 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
24/2017Obj.nafotenie expozície Prvé múz.intermédí II. a úprava fotog.pre tlač katalogudo 650, eur2017-03-28Mgr. Juraj Poliak, Letná 6, 01003 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
23/2017Obj.nahranie údajov fotografie, texty na doménu webst.Prvé múzeum intermédií II.do 145,- eur2017-03-28Eva Štípalová Leafnet, Údolná 151, 01003 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
22/2017Obj. grafický návrh webu, zhotovenie a nahratie údajov250,- eur s DPH2017-03-28Eva Štípalová Leafnet, Údolná 151, 01003 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
21/2017Obj.výroba popisiek, pozvánok, transparent k výstave Prvé múzeum intermedií.II.250,- eur s DPH2017-03-28dr.Benčík s.r.o., Blumentálska 2735/20, 81107 BratislavaMgr. Milan Mazúr
20/2017Obj. tlač pozvánok na výstavu P.Kovačovskéhodo 35,- eur s DPH2017-03-22Printio, s.r.o., Kragujevská 1, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
19/2017Obj.výroba inšt.panelu k dielu I.Ronaya do expoz.Intermédií II.2650,- eur s DPH2017-03-20Marek Gonos, Závodská cesta 3740/60, ŽilinaMgr. Milan Mazúr
18/2017Obj.príprava projekt.dokumen.,dozor výroby a výroba expoz. výst.Prvé múzeum inte735,60 s DPH2017-03-20dr.Benčík s.r.o., Blumentálska 2735/20, 81107 BratislavaMgr. Milan Mazúr
17/2017Obj. biela farba k výstave Prvé múzeum Intermédii II.do 21,- eur2017-03-16Painthouse s.r.o.Dlhá 95B, BytčicaMgr. Milan Mazúr
16/2017Obj.školenie: transferové oceňovanie PO 78,- eur2017-03-15Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 0Mgr. Milan Mazúr
15/2017Obj.realizáície diel rámovanie pre výstavu p.Kovačovský Analog.koniec? v PGU ŽAdo 700,- eur s DPH2017-03-14Blimp studio, Kuklovská 57, 84104 BratislavaMgr. Milan Mazúr
14/2017Obj. obalový materiál k výstave Mesiac architektúrydo 24,- eur2017-03-03Priemto-Ladislav Tabačík, Národná 17, 010 01 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
13/2017Obj.bulink.fólia, mal.pásky, lepiace pásky na balenie výstavy mesiac architekt.do 32,- eur2017-03-03Slovpap Sk s.r.o., Kamenná 3, 01008 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
12/2017Obj. grafická príprava pre výstavu Kovačovský: Analógový koniec?700,- eur2017-03-01Blimp studio s.r.o, Kuklovská 57, 84104 BratislavaMgr. Milan Mazúr
11/2017obj. výroba konštrukcie J.Bartauza do expoz.Prvé múzeum intermédií II.do 2115,-eur2017-03-01Svarogo-Kovbyt s.r.o, Senecká cesta , 90027 BernolMgr. Milan Mazúr
10/2017Obj.kontrola služob.vozdil Peugeotdo 25,- eur2017-02-23Final CD spol.s r.o., Prielohy 5, 01007 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
9/2017Obj. optická myš a taška k noteboku.30,- eur2017-02-21Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, ŽilinaMgr. Milan Mazúr
8/2017Obj., výroba konštrukcie k dielu J. Bartusza do expozície PGU1875,- eur2017-02-21Svarogo-Kovbyt s.r.o, Senecká cesta , 90027 BernolMgr. Milan Mazúr
7/2017obj.samolepiekdo 30,- eur2017-01-27Krupa Prinz BZ, s.r.o, Marcela Krupová, ul Republiky, ŽilinaMgr. Milan Mazúr
6/2017Obj. fotograf a graf.práce pre katalóg Tentation podľa požadovaných param.do 800,- eur2017-01-25Richard Köhler, Bytčiančinova 14, 01311 Liet.LúčkaMgr. Milan Mazúr
5/2017Obj.maliar.materiálu na výstavu Mesiac architektúrydo 30,- eur2017-01-25Painthouse s.r.o.Dlhá 95B, BytčicaMgr. Milan Mazúr
4/2017Obj. graf.návrh pozvánky k výstave Mesiac architektpry15,00 eur2017-01-25Juraj Poliak, Letná 6, 01003 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
3/2017Obj.tlač k výstave Mesiac architektúry -baner, pozv., samolep.do 80,- eur2017-01-25Krupa Prinz BZ, s.r.o, Marcela Krupová, ul Republiky, ŽilinaMgr. Milan Mazúr
2/2017Poštové známky225,- eur2017-01-17Slovenská pošta, Partizánska 9, 97599 Banská BystricaMgr. Milan Mazúr
1/2017Obj.letenka Budapesť-Cicago 1 ks455,- eur2017-01-16Osttour, Bottova 45, 01001 ŽilinaMgr. Milan Mazúr
91/2016Obj.Stoličky GHOST 50 ks na účel- vernisážedo 3100,- eur2016-12-28Confer, s.r.o., Kremnička3, 97405 Banská BystricaMgr. Milan Mazúr